I vognkortet står det hva som er standard dekkdimensjoner for kjøretøyet. Under er et eksempel på hvordan dekkbeskrivelsen i vognkortet til en personbil kan se ut.

 

Forklaring av vognkort

1. Std. dekkdimensjon: 195/65R15

195 – dekkbredden i mm.

65 – høyden på kanten av dekket fra felgen og ut. Denne angis i % av dekkbredden, og kalles profil. 65 profil vil si at høyden i dette tilfellet er 65% av 195 mm, som tilsvarer 126mm.

– dekket er et radial dekk, noe som er vanlig på alle nyere biler. Radialdekk vil si at cord-trådene i dekkets stamme ligger tilnærmet vinkelrett på slitebanens rulleretning.

15 – felgens diameter i tommer, og i dette tilfellet er felgen 15” i diameter. For mer informasjon om felger, se felginfo.

Rulleomkretsen på dekket er hvor langt dekket ruller på en rotasjon. Avviket i rulleomkrets være maks +-5% i forhold til standard dekkdimensjon angitt i vognkortet.

Generelt bruker dekkforhandlere å holde seg innen maks 3% avvik. Hva som er lovlige dimensjoner, finner du ved å benytte dekk-kalkulatoren på denne siden. Du angir den originale dimensjonen på bilen i det øverste feltet, for så å legge inn ønsket dimensjon i det nederste feltet. Det vil da vise om den ønskede dimensjonen er innenfor det som er lovlig. Det anbefales for øvrig alltid å snakke med en dekkforhandler eller sjekke i STRO-boken hvis dekkdimensjonene skal endres betydelig.

2. Std. felgdim – se felginfo.

3. Min LI: 91
LI står for Load Index, og er belastningskoden for dekket, og angir maks vekt dekket er konstruert for. Skal du skifte dekk, må belastningskoden på det nye dekket være minst det som er angitt i vognkortet. Se belastningstabell under.

4. Min innpress – se felginfo.

5. Maks sporvidde ­ se felginfo.

6. Min hast.: T

er hastighetskoden for dekket, som vi her kaller SI (Speed Index), og angir den maksimale hastigheten dekket er konstruert for. Ved dekkbytte må det nye dekket minst tåle hastigheten angitt i vognkortet. Se hastighetstabell under.

Belastningstabell

LI Kg LI Kg LI Kg LI Kg LI Kg
40 140 80 450 120 1400 160 4500 200 14000
41 145 81 462 121 1450 161 4625 201 14500
42 150 82 475 122 1500 162 4750 202 15000
43 155 83 487 123 1550 163 4875 203 15500
44 160 84 500 124 1600 164 5000 204 16000
45 165 85 515 125 1650 165 5150 205 16500
46 170 86 530 126 1700 166 5300 206 17000
47 175 87 545 127 1750 167 5450 207 17500
48 180 88 560 128 1800 168 5600 208 18000
49 185 89 580 129 1850 169 5800 209 18500
50 190 90 600 130 1900 170 6000 210 19000
51 195 91 615 131 1950 171 6150 211 19500
52 200 92 630 132 2000 172 6300 212 20000
53 206 93 650 133 2060 173 6500 213 20600
54 212 94 670 134 2120 174 6700 214 21200
55 218 95 690 135 2180 175 6900 215 21800
56 224 96 710 136 2240 176 7100 216 22400
57 230 97 730 137 2300 177 7300 217 23000
58 236 98 750 138 2360 178 7500 218 23600
59 243 99 775 139 2430 179 7750 219 24300
60 250 100 800 140 2500 180 8000 220 25000
61 257 101 825 141 2575 181 8250 221 25750
62 265 102 850 142 2650 182 8500 222 26500
63 272 103 875 143 2725 183 8750 223 27250
64 280 104 900 144 2800 184 9000 224 28000
65 290 105 925 145 2900 185 9250 225 29000
66 300 106 950 146 3000 186 9500 226 30000
67 307 107 975 147 3075 187 9750 227 30750
68 315 108 1000 148 3150 188 10000 228 31500
69 325 109 1030 149 3250 189 10300 229 32500
70 335 110 1060 150 3350 190 10600 230 33500
71 345 111 1090 151 3450 191 10900 231 34500
72 355 112 1120 152 3550 192 11200 232 35500
73 365 113 1150 153 3650 193 11500 233 36500
74 375 114 1180 154 3750 194 11800 234 37500
75 387 115 1215 155 3875 195 12150 235 38750
76 400 116 1250 156 4000 196 12500 236 40000
77 412 117 1285 157 4125 197 12850 237 41250
78 425 118 1320 158 4250 198 13200 238 42500
79 437 119 1360 159 4375 199 13600 239 43750

Hastighetstabell

SI Maks km/t SI Maks km/t SI Maks km/t
A1 5 E 70 S 180
A2 10 F 80 T 190
A3 15 G 90 U 200
A4 20 J 100 H 210
A5 25 K 110 V 240
A6 30 L 120 W 270
A7 35 M 130 Y 300
A8 40 N 140 VR over 210
B 50 P 150 ZR over 240
C 60 Q 160  
D 65 R 170

Lufttrykk

Lufttrykket i dekkene er avgjørende for blant annet gripeevnen og drivstoff-forbruket. Hva lufttrykket skal være, kan finnes i instruksjonsboken til bilen, inne i dørkarmen til førerdøren eller inne i tanklokket. Er du i tvil hva lufttrykket skal være, finnes det tabeller på de fleste bensinstasjoner som har utstyr til å fylle luft

Har du større felgdiameter og lavere profil på bilden enn det som er standard, er det lurt å fylle et par tidels bar ekstra enn det som er angitt som standard.

bar kPa lb/in2 (p.s.i.) kg/cm2
1,0 100 15 1,0
1,5 150 22 1,5
2,0 200 29 2,0
2,5 250 36 2,6
3,0 300 44 3,1
3,5 350 51 3,6
4,0 400 58 4,1
4,5 450 65 4,6
5,0 500 73 5,1
5,5 550 80 5,6
6,0 600 87 6,1
6,5 650 94 6,6
7,0 700 102 7,1
7,5 750 109 7,7
8,0 800 116 8,2
8,5 850 123 8,7
9,0 900 131 9,2
9,5 950 138 9,7
10,0 1000 145 10,2
10,5 1050 152 10,7

Mønsterdybde

Sommerdekk: min 1,6 mm i hovedrillene i midterste 3/4 av slitebanens bredde og rundt hele dekkets omkrets, bortsett fra de steder hvor eventuelle slitasjevarslere er plassert.

Vinterdekk: min 3 mm i hovedrillene i midterste 3/4 av slitebanens bredde og rundt hele dekkets omkrets, bortsett fra de steder hvor eventuelle slitasjevarslere er plassert.

Selv om selve dekket har nok mønsterdybde, kan gripeevnen svekkes grunnet hard gummi, alder eller ujevn slitasje. Er du i tvil, kontakt en dekkforhandler. Vegvesenet og dekkforhandlere anbefaler å skifte dekk når mønsterdybden er mindre enn 3 mm.

Dekkslitasje

Dekk slites ved bruk, og det kan være forskjellige grunner til slitasje og forskjell på slitasjen. Under finner du en enkel oversikt over de vanligste grunnene til slitasje.

Dekkskifte

Skal du bytte dekk selv, står det gjerne beskrevet i instruksjonsboken hvordan man går frem. Uansett er det noen forholdsregler som kan være greie å ta.

  1. Sett bilen på flatt og stabilt underlag.
  2. La bilen stå i gir, og sett på parkbrems.
  3. Ha klare dekkene som skal på, sammen med eventuelt nye bolter.
  4. Bruk en jekk du er komfortabel med å bruke.
  5. Jekk bilen såpass høyt at dekket mister bakkekontakt, skru ut boltene og ta av dekket. Sett på det nye dekket, og stram boltene.
  6. Når du har senket bilen strammes boltene skikkelig. Brukes luftverktøy, så stram ikke hardere enn at du klarer å løsne boltene ved bruk av håndverktøy. Du vet aldri når du har behov for å måtte ta av dekket og hva du da har tilgjengelig av verktøy.
  7. Etter å ha byttet alle dekkene, må lufttrykket kontrolleres. Se info om lufttrykk under.
  8. Det er lurt å etterstramme boltene etter å ha kjørt noen km.

Lagring

Før lagring, bør dekk og felg rengjøres godt med dekk- og felgrens og tørkes. Under finner du en enkel oversikt over hvordan dekk bør lagres med og uten felg.

Vinterdekk

Vinterdekk skal være merket M+S, MS, M&S, M-S eller « Mud and snow ».

Bruk av piggdekk eller kjetting er ikke tillatt i perioden:
Første mandag etter 2.påskedag – 31.oktober.
I Finnmark, Troms og Nordland gjelder tidsfristene:
1.mai – 15.oktober

Skal du derimot kjøre der forholdene krever det, er det lovlig å bruke piggdekk også i tidsrom utenom de nevnte datoer.

Bare vinterdekk er tillatt brukt med pigger.

Det er ingen frister knyttet til bruk av piggfrie vinterdekk.

Hvis kjøretøy til og med 3500 kg utstyres med piggdekk, er hovedregelen at man skal ha piggdekk på alle hjul.

Hvis kjøretøy over 3500 kg utstyres med piggdekk, er kravet at man har piggdekk på hjul som sitter på samme aksel.

Kjetting

Det er krav om at kjøretøy over 3500 kg medbringer kjetting dersom det forventes kjøring på veier med snø og is. I vinterperioden er kravet absolutt, uavhengig av føreforholdene.

Cookies Erklæring
På denne nettsiden benytter vi cookies. Denne cookie-erklæringen beskriver bruken av cookies på dekkdimensjoner.no, samt hvilke til hvilke formål vi benytter cookies.

​Definisjoner:
Cookies: en teknologi som oss lagre og lese informasjon i din nettleser, og det kan brukes til mange ulike formål.

Førsteparts-cookies er cookies som er satt av og brukes av denne nettsiden,

Tredjeparts-cookies er cookies som settes og brukes av tredjeparter, det vil si andre nettsider/tjenester vi benytter oss av på denne nettsiden.

​Denne nettsiden bruker både førsteparts-cookies og tredjeparts-cookies.


Vi bruker cookies til følgende formål:

Funksjonelle cookies

Dette er nødvendige cookies sørger for at denne nettsiden fungerer som den skal.

Analyse og statistikk

Dette er cookies som bruker til trafikkmålinger og analyse av bruksmønster etc.

​Det blir ikke samlet inn personlige opplysninger fra denne websiden.

​Kontaktinformasjon
post@dekkdimensjoner.no