Resultater   14"  15"  16"  17"  18"  19"  20"  
Avvik